Ako vybaviť - Životné prostredie

Žiadosť o povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Otvoriť
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania Otvoriť
Ohlásenie údajov za znečisťovanie ovzdušia, prevádzkovaním malého zdroja znečisťovania ovzdušiaOtvoriť
Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studneOtvoriť
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevínOtvoriť
Súhlas na výrub drevín Otvoriť
 
 
TOPlist