Materiály obecného úradu - VZN

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSOOtvoriť
č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Dolná TrnávkaOtvoriť
č.1/2016 o nakladaní s KO a s DSOOtvoriť
č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o spôsobe zneškodňovania obsahu žúmpOtvoriť
č.1/2013 o organizácii referendaOtvoriť
č.4/2010 O dani z nehnuteľnostiOtvoriť
č.3/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daníOtvoriť
č.2/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná TrnávkaOtvoriť
č.1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyOtvoriť
č.1/2008- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyOtvoriť
Rozpočet obce na rok 2008 a návrh rozpočtu na roky 2009 a 2010Otvoriť
Štatút obceOtvoriť
Symboly obceOtvoriť
Daň z nehnuteľnosti 2006Otvoriť
O spôsobe platenia občanov za poskytnuté sociálne službyOtvoriť
O slobodnom prístupe k informáciámOtvoriť
O poskytovaní dotácií 2005Otvoriť
O niektorých podmienkach držania psov - zrušenéOtvoriť
 
 
TOPlist