Rok 2016


Akcie v roku 2016


Dátum Podujatie Organizátor Stav

1.5.2016  Otváranie studničiek Eva Hurtíková splnené
01.09. – 04.09.2016  15. ročník: Turisticko - poznávací zájazd   v príprave