Obecné slávnosti video z exhibičného zápasu(4) 2.7.2017


Pozrite si video Adama Stuhára z exhibičného zápasu hraného pri príležtosti osláv 60 rokov futbalu v Dolnej Trnávke.
Video sa nachádza na
https://www.youtube.com/watch?v=lSX3_fJGwlY&feature=youtu.be.