Otestujte svoje vedomosti z histórie Dolnej Trnávky

Zvýšili sme počet otázok na 15.


1. otázka

Zadanie:
V ktorom roku podľa zápisu v obecnej kronike zahájil svoju činnosť Divadelný súbor?

Odpoveď:

a) 1930
b) 1940
c) 1950
 
 
TOPlist