Pýtajte sa starostu

Prostredníctvom rubriky "Pýtajte sa starostu" majú obyvatelia našej obce možnosť pýtať sa na rôzne veci, ktoré ich zaujímajú, prípadne môžu dávať podnety a odporúčania. Rubrika nie je diskusné fórum ani info centrum a preto odpoveď nie je nárokovateľná v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám! V záujme udržania obsahu rubriky v rámci slušnosti a vecnosti si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nezverejňovať príspevky mimo účel vymedzený rubrikou, nevhodné podnety a odporúčania.

Prosíme vyplniť aj Vaše celé meno vrátane čísla domu, anonymné príspevky nebudú zverejňované.


Vaše meno   - povinné
Kontakt   - nepovinné
Vaša pripomienka
 
 
TOPlist