VYSOKÉ TATRY - ŽDIAR
TERMÍN 5. – 8. SEPTEMBER 2019

Srdečné pozývame na 18. ročník turisticko-poznávacieho zájazdu na počesť Jozefa Dekýša, ktorý sa koná v dňoch
5. – 8. septembra 2019.

Ubytovanie je zabezpečené v Penzióne Kamzík **
/wellnes, polpenzia/
www.penzionkamzik.sk
Doprava – autobusom
Celková cena zájazdu: 125,00 €

Zálohu je potrebné uhradiť do 15.februára 2019
pani Eve Hurtíkovej, mo.: +421 905 554 432
Výška zálohy: 60,00 €
Tešíme sa na Vás.

Príloha


 

P O Z V Á N K A
Pozývame Vás na výročnú schôdzu
Občianskeho združenia RAK,
ktorá sa bude konať v sále Kultúrneho domu Dolná Trnávka
dňa 02.03.2019 (sobota) o 16,00 hod.

PROGRAM:
1. Prezentácia
2. Určenie zapisovateľa
3. Správa o činnosti OZ RAK za rok 2018
4. Správa o hospodárení OZ RAK za rok 2018
5. Správa revízora
6. Plán činnosti na rok 2019
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
10. Občerstvenie a posedenie pri hudbe

Tešíme sa na Vašu účasť.
Výber členského na rok 2019


Predseda OZ RAK
Hurtíková Eva

Príloha


 

Farské oznamy

Príloha


 


Milí oteckovia a mamičky, dedkovia i babičky príďte sa aj Vy zabaviť so svojimi ratolesťami v maskách alebo v kostýmoch.

K A R N E V A L
kde? Sála Kultúrneho domu Dolná Trnávka
kedy? 2.2.2019 (sobota)
o? 15,00 hod.
vek? 1 mesiac - 99 rokov

Program:
- predstavenie masiek
- súťaže
- hry
- tanec
... každý, kto príde v maske, bude odmenený...

Príloha


 

Ing. Ján Michálik a Lívia Šabíková, združenie SHR oznamujú vlastníkom pôdy,
že dňa 16.1.2019, t. j. v stredu,
v čase od 15,00 - do 17,00 hod.
budú v sále Kultúrneho domu Dolná Trnávka
vyplácať nájomné za rok 2018.


 

SD Coop Jednota oznamuje, že 15.1.2019 bude predajňa v obci Dolná Trnávka v čase od 9,00 do 12,00 hod. zatvorená.


 

Voľby prezidenta SR 2019
- informácia pre voliča

Príloha


 

Voľby prezidenta SR 2019
- vyhlásenie

Príloha


 

Pozvánka
na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

termín: 07.01.2019, o 17,00 hod.
miesto konania: zasadačka Obecného úradu Dolná TrnávkaProgram:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
4. Určenie náplne komisii pre kultúru, šport, stavebnú a verejný poriadok
5. Vyjadrenie obce k žiadosti Bohumila Kysela
6. Stanovenie termínu čistenia vodojemu
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver


 

Vážení občania.

V utorok, 8.1.2019 a v piatok 11.1.2019 sa na obecnom úrade bude vyberať úhrada miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Ročný poplatok ostáva nezmenený, t. j. vo výške 16,00 € na osobu. Po úhrade poplatku Vám budú odovzdané evidenčné žetóny. Najbližší zber komunálneho odpadu je 15.1.2019.


 

Srdečne Vás všetkých pozývame
na stolnotenisový turnaj "O pohár starostky obce Dolná Trnávka 2019", ktorý sa uskutoční
v sobotu 05. januára 2019, v sále kultúrneho domu.

Touto cestou pozývame aj všetky dámy, ktoré majú chuť si zahrať, aby prišli medzi nás.
Všetkých Vás prosíme, aby ste dodržali čas prezentácie sa, nakoľko je potrebné vytvoriť skupiny a vylosovať jednotlivé zápasy.

Prezentácia – od 12,30 hod.
Začiatok stolnotenisového turnaja – o 13,00 hod.

Štartovné pre súťažiacich je 2,00 € na osobu

(v cene je občerstvenie). Tešíme sa na Vás!


 

Novoročný vývoz komunálneho odpadu.

Oznamujeme občanom, že novoročný vývoz odpadu vychádza na 1.1.2019. Svoju nádobu na vývoz je potrebné označiť Vami vypísaným lístkom, kde uvediete meno a priezvisko a číslo domu.

Ďakujeme za porozumenie.


 

SD Coop Jednota oznamuje, že
dňa 2.1.2019 (streda)
bude predajňa v Dolnej Trnávke

ZATVORENÁ z dôvodu inventúry.


 


Nech sú pre Vás tieto sviatky
žiarivé a radostné.

Nech všetky Vaše želania a sny
stanú sa skutočné.

Nech Vás pocit radosti naplní
počas celého roka.

praje starostka obce Ing. Katarína Lajčiaková


 

Poslanci obecného zastupiteľstva
Vás všetkých srdečne pozývajú na
Vianočný punč
21. decembra 2018
17:00 hod.

Všetci ste srdečne vítaní.
So sebou si prineste svoj hrnček
„čím spoločne prispejeme k ochrane životného prostredia“.


 

Pozvánka
na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
termín: 07.12.2018, o 17,30 hod.
miesto konania:
zasadačka Obecného úradu Dolná Trnávka
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
4. Určenie členov do nových komisii
5. Určenie platu starostu obce
6. Rozpočet na rok 2019 - schvaľovanie
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver


 

Srdečne všetkých pozývame na

Stretnutie s Mikulášom

08.12.2018 o 15,00 hod.
Kultúrny dom Dolná Trnávka

Tešíme sa na Vás.

Príloha


 

Kalendár vývozu odpadu na rok 2019

Príloha


 

1. verzia Webovej stránky - návrh

Príloha


 

Výsledky volieb v obci Dolná Trnávka vo voľbách do orgánov samosprávy, ktoré sa konali 10.11.2018

Počet voličov, zapísaných v zoznamoch voličov 276
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 178
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 178
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ 177
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu 116


Za starostu obce bola zvolená
Katarína Lajčiaková, Ing., nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 116

Kandidáti, ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva
Kristína Kupcová, Mgr. nezávislý kandidát 128
Jozef Krajči, Bc. nezávislý kandidát 106
Marek Tesák, KDH 90
Miroslav Dovec, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 86
Branislav Kúšik, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 86
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Marta Dekýšová, Ing., nezávislý kandidát 80
Martin Majerský, Ľudová strana Pevnosť Slovensko 60
Maroš Kopčan, Ľudová strana Pevnosť Slovensko 54
Iveta Dovcová, nezávislý kandidát 43
Jozef Bugár, nezávislý kandidát 29
Peter Kotrlec, Ľudová strana Pevnosť Slovensko 16


 

Návrh rozpočtu na rok 2019

Príloha


 

Informácia pre chovateľov ošípaných

Príloha


 

Upozornenie pre nájomcov pôdy

Príloha


 

Pozvánka
na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

termín: 23.11.2018, o 17,00 hod.
miesto konania: zasadačka Obecného úradu Dolná Trnávka

Program:
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Predseda volebnej komisie – výsledky komunálnych volieb 2018
4.Odovzdanie osvedčení novozvolenej starostke a poslancom
5.Zloženie sľubu novozvolenej starostky a poslancov
6.Určenie poslanca, ako zástupcu starostky povereného zvolávaním a vedením zasadnutí OZ a koordináciou s komisiami v obci
7.Určenie nových komisii a členov do jednotlivých komisií
8.Diskusia
9.Návrh na uznesenie
10.Záver


 

Vývoz žumpy a septiku si môžete objednať

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Zákaznícke centrum Žiar nad Hronom
SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom /budova za Billou/
pondelok až piatok od 7,30 hod. do 15,30 hod.
CALL CENTRUM
0850 111 234
www.stvps.sk/zakaznicke-centra/


 

Oznamujeme občanom, že v pondelok 12.11.2018 sú naplánované práce ohľadom údržby a servisu chladiaceho zariadenia v Dome smútku.


 

OBEC DOLNÁ TRNÁVKA

Starostka obce pozýva všetkých seniorov na
Slávnostné posedenie
PRI PRÍLEŽITOSTI

ÚCTY K STARŠÍM

28.10.2018 o 15,00 hod.
sála Kultúrneho domu

Tešíme sa na Vás.

Príloha


 

Vývoz žumpy alebo septiku

Oznamujeme občanom, možnosť nahlásenia vývozu septiku alebo žumpy.

Predpokladaný hromadný vývoz je naplánovaný na mesiac november.

Svoj záujem nahláste do 10.novembra 2018 na obecnom úrade.


 

Zber papiera.

Oznamujeme občanom, že zber papiera sa uskutoční vo štvrtok 25.10.2018, na parkovisku pred obecným úradom, v čase od 16,05 hod. do 16,25 hod.
Papier je potrebné zviazať do balíka, kartón sa neberie.

VV, sro
Horná 223/1
976 33 Poniky


 

Oznamujeme občanom,
že v prípade priaznivého počasia
sa bude v utorok 23.10.2018
kosiť areál miestneho pohrebiska - cintorína.


 

Úhrada za spotrebovanú vodu

Oznamujeme občanom, že 25.10.2018 vo štvrtok sa bude na Obecnom úrade vyberať úhrada za spotrebovanú vodu.

Zároveň upozorňujeme, aby ste si okontrolovali úhrady za komunálny odpad, za prenájom hrobového miesta, miestne dane a taktiež prekontrolovali počet žetónov na vývoz odpadu do konca roka.


 

Obec Dolná Trnávka

Vás všetkých srdečne pozýva

na hudobnotanečný program s

Jadrankou Handlovskou.

Kultúrny dom Dolná Trnávka
termín: 22.10.2018 (pondelok) o 16,30 hod.


Všetci ste vítaní.

Vstup: voľný

Príloha


 

Výbor Poľovníckeho spolku Lazec Prestavlky oznamujeme občanom obce Dolná Trnávka, aby sa zajtra, t.j. 13.10.2018 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. nepohybovali v lokalite Suchá z dôvodu konania spoločnej poľovačky na diviaky.

Ďakujeme za porozumenie.


 

Oznam pre majiteľov psov.

Obec Dolná Trnávka, na základe opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov, psie výkaly na chodníkoch a verejnej zeleni a zničené okrasné kríky v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Dolná Trnávka, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch, aby udržiavali čistotu po svojich psoch a zároveň Vás žiada, aby ste nedovolili pri venčení psov špiniť na okrasné rastliny a oplotenia rodinných domov spoluobčanov.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi v zmysle platného nariadenia (VZN) k udeľovaniu pokút.


 


Milí rodičia.

Pri príležitosti podujatia Úcta k starším chceme pripraviť vystúpenie detí. Ak máte záujem, aby Vaše deti vystupovali v krátkom programe 22.10.2018 (pondelok), príďte v sobotu 13.10.2018 o 17,00 hod. do Kultúrneho domu.

Tešíme sa na Vás.


 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽIARI NAD HRONOM
SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
• ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
• ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
- v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


 

Poďakovanie.
Touto cestou ďakujem všetkým žienkam z klubu Vćielka OZ Rak Dolná Trnávka a ich rodinným príslušníkom, rodine Marty a Dušana Šopoňovcov, Ľudky, Ľuba a Zuzky Magulovcov, rodine Ivet a Peťovi Dovcovcov, dobrovoľníkom (Milka Šimunová, Paľko Gocník, Jožko Kysel, Vojto Dekýš, Ľubo Dekýš, Peťo Kotrlec, Dominik Dodok, Rado Boška, Miro Solga, Marek Tesák, Miro Dovec a Jankovi Babincovi z SHP Harmanec za spoluprácu a pomoc obci Dolná Trnávka pri usporiadaní krásneho 7. ročníka podujatia Jesenných tekvicových slávnosti. Zároveň ďakujem všetkým rodinám, ktoré sa zapojili do výstavy a priniesli ukážky z úrody a koláčov.
ĎAKUJEME.


 

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu - upresnenie

Zajtra, 28.9.2018 je naplánovaný zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu z pred rodinných domov.
Elektroodpad vyzbierajú kolegovia na aktivačných prácach priamo od rodinných domov a nebezpečný odpad vyzbierajú pracovníci Technických služieb Žiar nad Hronom.
Azbestový materiál a pneumatiky sa nezbierajú.
Po dohode s Technickými službami Žiar nad Hronom, je možné zajtra 28.9.2018 odovzdať aj šaty, ktoré je potrebné vložiť do vriec a zviazať.


 

Oznam pre fanúšikov futbalu

Z technických dôvodov budú futbalové zápasy odohraté na ihrisku Lovča.

Oznam platí do odvolania.


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Príloha


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ

Príloha


 

Vymenovanie zapisovateľky

Príloha


 

Odvolanie zapisovateľky

Príloha


 

Oznamujeme občanom,
že aj tento rok budú prebiehať
Dni čistoty v našej obci.

V dňoch 12. a 13. októbra 2018 majú občania obce Dolná Trnávka možnosť odovzdať:
- drobný stavebný odpad,
- objemný odpad zo svojich domácností,

do veľkoobjemových kontajnerov,
ktoré budú pristavené v priestore bývalej školy.

Príloha


 

Volebná kampaň

Príloha


 

Rozpis zápasov Lovča Dolná Trnávka B

Príloha


 

Vymenovanie zapisovateľky Okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Príloha


 

Odvolanie zapisovateľky Okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Príloha


 

Pri príležitosti jesenných slávnosti Vás všetkých
srdečne pozývame na
Jesenné tekvicové dni

Kde: Dolná Trnávka
Kedy: 29.9.2018 (sobota) o 15,00 hod.
Čaká Vás: Výstava ovocia, zeleniny a
prinesených ovocných koláčov
Cukráreň – kávička – nápoje
Jedlá z tekvíc, halušky, guláš,
hamburgery
Súťaže
Varenie slivkového lekváru
Občerstvenie
Nafukovací hrad, cukrová vata, modelovanie balónov
Ukážky tradičných remesiel a jesennej úrody
Tanečná zábava – so skupinou Helisax (Dano Šály)

Podujatie finančne podporili: Občianske združenie RAK Dolná Trnávka,
Banskobystrický samosprávny kraj a obec Dolná Trnávka

Príloha


 

Oznámenie

Adresát: Každý kto ma chuť pomôcť a priložiť ruky k dielu
Dátum: 14. september - piatok, o 17,00 hod.

Brigáda na ihrisku
Každý kto ma chuť pomôcť a priložiť ruky k dielu príďte medzi nás, potrebujeme pomôcť rozhrabať dovezený štrk na novom detskom ihrisku. So sebou si prineste hrable.
ĎAKUJEME.

Príloha


 

OZNAM

Obec Dolná Trnávka má ku dňu 10.07.2018
319 obyvateľov.


 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

starosta@dolnatrnavka.sk

Príloha


 

Vymenovanie zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Príloha


 

Uznesenie č. 3/7/2018 zo dňa 25.7.2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Trnávka na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z. z. určuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 10. novembra 2018 volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich takto: 1./ - volebný obvod č. 1 -
počet poslancov: 5.

Výsledky hlasovania
Prítomní: Ing. Veronika Tesáková, Eva Hurtíková, Marek Tesák, Miroslav Dovec
Za: Ing. Veronika Tesáková, Eva Hurtíková, Marek Tesák, Miroslav Dovec
Proti: 0
Zdržali sa: 0


Uznesenie č. 4/7/2018 zo dňa 25.7.2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Trnávka určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Dolná Trnávka takto: na plný úväzok.

Výsledky hlasovania
Prítomní: Ing. Veronika Tesáková, Eva Hurtíková, Marek Tesák, Miroslav Dovec
Za: Ing. Veronika Tesáková, Eva Hurtíková, Marek Tesák, Miroslav Dovec
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Príloha


 

Šachový turnaj 29.7.2018
kontakt: Tony Zicho +421 905 500 194


 

Memoriál Stanislava Kuchyňu

ŠK Opevnenie Banská Štiavnica, ŠK Postoj.sk Kremnica a
Anna Kuchyňová s rodinnou
Vás srdečne pozývajú na šachový turnaj pod záštitou
starostky obce Dolná Trnávka

v nedeľu 29. júla 2018, sála Kultúrneho domu Dolná Trnávka

Príloha


 

Kalendár vývozu odpadu 2018

Príloha


 

Pozvánka
na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaPozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva/OZ
Termín 20.07.2018 o 17,00 hod.

Program:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Určenie počtu poslancov do Obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné
obdobie 2018 - 2022
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver


 

Program - 17. ročník
Turisticko poznávacieho zájazdu

Demänovská dolina 2018

Príloha


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Príloha


 

Oznamujeme, že dňa 14.7.2018 v sobotu sa uskutoční Slovenský pohár v cestnej cyklistike mládeže.
Našou obcou bude prechádzať časovka jednotlivcov v čase medzi 14:00 hod - 17:00 hod.
Touto cestou prosíme o zvýšenú bezpečnosť a porozumenie.

Plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na križovatkách budú zabezpečovať pracovníci Hasičského zboru.


Ďakujeme za pochopenie.

Príloha


 

Oznamujeme občanom, že na webovej stránke obce
v časti Obecný úrad - Uznesenia OZ sú vložené zápisnice OZ z roku 2018.


 

Oznamujeme občanom, že na webovej stránke obce
v časti Obecný úrad - Ako vybaviť -
časť - Odpadové hospodárstvo
sú vložené nové edukačné materiály.


 

Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlasuje dňa výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o udelenie značky ,,regionálny produkt Pohronie". Žiadosti je možné predložiť najneskôr do 25.07.2018 poštou alebo osobne v kancelárii OZ Žiarska kotlina.

Žiadosti posúdi certifikačná komisia a rozhodne o pridelení certifikátu na:

výrobky/produkty
ubytovacie/stravovacie zariadenia
podujatia
Bližšie informácie a podmienky výzvy nájdete tu:
http://www.ziarskakotlina.sk/vyzva-c-1-2018


 

Vážení motoristickí fanúšikovia, Speedway Club Žarnovica Vás pozýva na plochodrážny víkend, ktorý pripravuje na sobotu a nedeľu 7. a 8. júla. V sobotu sa na žarnovickej plochej dráhe uskutoční finálové podujatie Európskeho pohára dvojíc do 19 rokov, v rámci ktorého si sily zmerajú dvojice z najkvalitnejších plochodrážnych krajín Poľska, Dánska, Švédska doplnených o Nemecko, Lotyšsko, Českú republiku a domáce Slovensko. Aj toto významné podujatie sa však musí zaobísť bez podpory zo strany štátu.
Na druhý deň pokračuje plochodrážny víkend finálovými pretekmi Majstrovstiev Českej republiky juniorských družstiev. Do Žarnovice zamieria tímy z Prahy, Pardubíc, Kopřivnice a Divišova. Proti ním sa postavia dva žarnovické juniorské tímy, ktoré ašpirujú na medailové pozície.
Príďte povzbudiť našich mladých plochodrážnikov v meraniach si síl so svojimi rovesníkmi z celej Európy. Obidva preteky sa začínajú o 15.00 hodine.


 

Pozývame všetkých rodičov, starých rodičov našich Dolnotrnavských detí, ale aj mládežníkov, fit-športovcov, futbalistov, budúcich rodičov a aj tých čo chcú pomôcť...na BRIGÁDU Detského ihriska.
KEDY ???
Piatok - 6.7.2018 - o 15,30 hod.
A AJ !!!
Sobota - 7.7.2018 - o 7,30 hod.
KDE ???
Areál školy
Tešíme sa na Vašu pomoc...každé šikovné ruky sú potrebné.
Ďakujeme.


 

Informácie z obecného rozhlasu.

Upozorňujeme občanov na skutočnosť, že všetky znenia vyhlásených obecných oznamov sú zverejnené na:

úradnej výveske pred obecným úradom, na webovej stránke obce, v emailových správach občanov, ktorí poskytli svoje adresy, na facebooku v skupine Dolná Trnávka.


 

Vážení občania.
Touto cestou, žiadame občanov, ktorí si chcú zakryť, resp. samostatne vykosiť okolo svojho hrobového miesta, že vo
štvrtok 28.6.2018 od 13,00 hod.
sa bude kosiť areál miestneho Pohrebiska pracovníkmi na aktivačných službách.

Ďakujeme za spoluprácu.


 

PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ A DŇA OTCOV VÁS

SRDEČNE POZÝVAME NA
PIKNIKOVÝ DEŇ RODINY
DÁTUM
30. JÚN 2018
ČAS 14:00 – 16:00
IHRISKO DOLNÁ TRNÁVKA


ČAKAJÚ NA VÁS
- SÚŤAŽE - MAĽOVANIE NA TVÁR - HUDBA
- BALÓNY - OBČERSTVENIE PRE DETI
- MAFINKY OD LENKY - PENOVÁ PÁRTY...

SO SEBOU SI PRINESTE...
OBLEČENIE NA PREZLEČENIE ALEBO PLAVKY DO PENY

Príloha


 

Pozvánka na verejnú diskusiu
so starostkou obce na tému:

„Pohrebisko v obci Dolná Trnávka“

termín: 22.6.2018,piatok o 16,00 hod.

miesto konania: sála kultúrneho domu


 

Vážení občania,

Komín je najviac zaťažovanou časťou stavby. Jeho zlý stav môže mať spôsobiť majiteľovi veľa nepríjemností. Pravidelným čistením a kontrolou môžete predĺžiť jeho dobrý technický stav a predísť tak škodám na majetku a zdraví.

Dňa 21.6.2018 príde do našej obce kominár zo Žiaru, ktorý ponúka nasledovné služby : kontrola komína, čistenie a kontrola komína, strojové čistenie od dechtu. Súčasťou každej služby je potvrdenie o kontrole potrebné pre poisťovňu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0911/653399.


 

Pozvánka
na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

termín: 22.6.2018, o 18,00 hod.
miesto konania: zasadačka Obecného úradu Dolná Trnávka

Program:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
obecného zastupiteľstva/OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Schválenie záverečného účtu za rok 2017
5. Kniha o obci – schválenie zmeny v rozpočte
6. Pohrebisko – návrh na VZN, mimoriadny príspevok na kosenie
7. Vysporiadanie pozemku pod Budovou školy –
schválenie kúpy pozemku
8. Čestné vyhlásenie OZ o majetku obce –
budova TJ
9. Určenie termínu odpisu vody
10. Futbal
11. Detské ihrisko – umiestnenie prvkov na lúku
pod citnorínom
12. Projekt dobrovoľníctva IBM Slovensko
13. Dotácia BBSK na rok 2018
14. Webová stránka - nové letecké zábery obce
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver


 

Návrh záverečného účtu obce Dolná Trnávka
ZA ROK 2017

Príloha


 

Úhrada dane.

V pondelok 18.6.2018 v čase od 8,00 hod. - do 16,00 hod. sa na obecnom úrade bude vyberať miestny poplatok za nehnuteľnosti a psov.

Zároveň je možné uhradiť aj poplatok za prenájom hrobového miesta na 10 rokov.

Touto cestou žiadame občanov, aby si pripravili hotovosť vo výške úhrady za predchádzajúci rok. Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.


 

Oznamujeme všetkým aktívnym občanom, že dnes
od 16,00 hod. v starej škole brigádujeme...
"DETSKÉ IHRISKO".

Šikovné ruky sú vítané.

Tešíme sa na Vás.


 

Coop jednota SD oznamuje občanom,
že od dnes 2.5. - až do 13.6.2018
bude v obci Dolná Trnávka predajňa
otvorená iba
do 13,15 hod.


 

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 31.5.2018 v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod. sa na obecnom úrade bude vyberať miestny poplatok za nehnuteľnosti a psov. Zároveň je možné uhradiť aj poplatok za prenájom hrobového miesta na 10 rokov. Touto cestou žiadame občanov, aby si pripravili hotovosť vo výške úhrady za predchádzajúci rok. Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.

S úctou.
starostka obce


 

leták
SMS na linku tiesňového volania 112

Príloha


 

Oznam - vyjadrenie SPP a.s.

Príloha


 

Milé mamičky, staré mamy a babičky.

Srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie pri
príležitosti osláv Dňa matiek, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 20.5.2018 o 15,00 hod.
v sále kultúrneho domu Dolná Trnávka.

Tešíme sa na Vás.

Ing. Katarína Lajčiaková - starostka obce,
členovia kultúrnej komisie a deti


 

Vážení motoristickí fanúšikovia, Speedway Club Žarnovica si Vás dovoľuje pozvať na jedno z najkvalitnejších podujatí v histórii žarnovickej plochej dráhy. V sobotu 19. mája organizuje Grand Prix kvalifikáciu, ktorej sa zúčastní svetová plochodrážna špička z jedenástich krajín. O tri postupové miesta zvedú súboje jazdci z Dánska, Švédska, USA, Poľska, Lotyšska, Maďarska, Ruska, Slovinska, Chorvátska, Českej republiky a Slovenska. Na štarte sa predstavia svetoví a európski šampióni, bývalí aj súčasní účastníci Grand Prix. Podujatie je organizované vďaka podpore Mesta Žarnovica, Banskobystrického samosprávneho kraja, Slovenskej motocyklovej federácie a ďalších niekoľko desiatok sponzorov, no bez akejkoľvek podpory zo strany štátu. Preteky sa začínajú v sobotu 19. mája o 15.00 hodine. Organizátori sa tešia na Vašu účasť. Viac informácií na stránke www.plochadraha.sk


 

Dolnotrnavský mládenci pozývajú na tradičné zapálenie vatry na Hôrke, ktoré sa uskutoční v sobotu 12. mája 2018 o 19,00 hod.


 

Súkromná ambulancia MVDr. Mesiara oznamuje občanom, že dňa 12.5.2018, t. j. v sobotu v čase od 17,00 – 17,30 hod. sa pred Obecným úradom uskutoční očkovanie psov a mačiek starších ako 3 mesiace proti besnote.
Očkovacia látka účinná
1 rok v - cena 7,00 €, 2 roky - cena 14,00 €, Komplet 18,00 €


 

Pozývame fanúšikov futbalu, na majstrovský futbalový zápas, ktorý odohrajú naši chlapci zajtra, na domácom ihrisku, kde privítajú mužstvo Inter Horná Ves. Začiatok zápasu je o 16:00 hod.


 

Vážení občania.

Z dôvodu konania pohrebu v našej obci, žiadame všetkých občanov o spoluprácu a porozumenie.
Dňa 2.5.2018, t. j. v stredu v čase od 12,00 hod. žiadame občanov, aby neparkovali svoje autá na verejných priestranstvách a na miestnych komunikáciách. Zaparkujte si autá vo svojich dvoroch.
Verejné priestranstvá a miestne komunikácie budú v deň pohrebu riadiť príslušníci polície.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.


 

Posledná rozlúčka so zosnulým

Miroslavom Tesákom

bude v stredu, 2.5.2018
o 14,00 hod.
v kostole Dolná Trnávka.


Smútiaca rodina.

Príloha


 

Pozvanie na Dolnotrnavskú Májovku 2018

Príloha


 

Touto cestou žiadame občanov a návštevníkov webovej stránky www.dolnatravka.sk o trpezlivosť pri hľadaní požadovaných informácii.

Toto času pracujeme na novej grafike webového sídla našej obce.

Do aktuálnej stránky z technických dôvodov nevstupujeme a preto je možné, že zistíte neplatné informácie.

Dopĺňame informácie:
FARSKÉ OZNAMY a HLAVNÁ STRÁNKA

Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.


 

Výplata za nájom pôdy Kremeň Eko s.r.o.

Zajtra - piatok 6.4.2018 v čase od 14 - 16 hod. sa uskutoční v sále Kultúrneho domu výplata za nájom pôdy.

Prosím, informujte rodinných príslušníkov.


 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

Okresný úrad v sídle kraja Vám podľa § 14 odsek 4 zákona zasiela záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

Podľa § 14 odsek 5 zákona „Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do 3 dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie“.

Príloha


 

Oznamujeme občanom,
že aj tento rok budú prebiehať
Dni čistoty v našej obci.

V dňoch 10. mája - 12. mája 2018 majú občania obce Dolná Trnávka možnosť odovzdať:

- drobný stavebný odpad,
- objemný odpad zo svojich domácností,
- elektroodpad,

do veľkoobjemových kontajnerov,
ktoré budú pristavené v priestore bývalej školy.

Zároveň oznamujeme, že je možné priniesť veci pre Humanitárnu zbierku Diakonie Broumov.

Zber bude prebiehať podľa harmonogramu a pod kontrolou pracovníkov obce.

Príloha


 

Z á u j e m o vývoz žumpy alebo septiku

Vážení spoluobčania,

v prípade, že máte záujem o hromadný vývoz žumpy alebo septiku,
svoj záujem n a h l á s t e na obecný úrad:
tel. č.: 0907 33 44 65
starosta@dolnatrnavka.sk


 

Vážení občania.

Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že na obecnom webe sa nachádzajú neplatné informácie ohľadom vývozu odpadu. Boli platné na rok 2017 !!!

Na novom webe pracujeme. Toho času neviem odstrániť túto informáciu, nakoľko prístupy a programovanie robil v minulosti ešte pán Stanko Kuchyňa.

Prosím, informujte aj svojich najbližších.

Ďakujeme za porozumenie.


 

Prajeme Vám Veselú Veľkú noc a príjemné prežitie sviatkov v kruhu svojej rodiny.


 

Nájomné zmluvy za hrobové miesta

Vážení občania.

V pondelok 26.3.2018
Vás navštívi pani Iveta Dovcová,
za účelom spísania nových údajov za nájomcu hrobového miesta
na pohrebisku v obci Dolná Trnávka, ktoré sú potrebné do
nových zmlúv o prenájme
hrobového miesta.

Pripravte si údaje: Meno a priezvisko nájomcu, telefónne číslo, adresa nájomcu.
Vopred ďakujeme za spoluprácu.

starostka obce


 


Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach. Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období a zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov občania túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a nechávajú sa v rámci upratovania svojich pozemkov a záhrad zlákať na vypaľovanie suchej trávy a kríkov. Nasvedčujú tomu i štatistiky požiarovosti za posledné roky. Na území okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica vzniklo v roku 2017 spolu 188 požiarov. Jednou z príčin vzniku požiaru bolo i spomínané vypaľovanie trávnatých porastov a to v 61 prípadoch. Na prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej ploche alebo spaľovanie zhrabaných porastov, môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov. Oheň na otvorenom priestore sa šíri veľmi rýchlo a to najmä, ak sa rozfúka vietor. Svojimi rozmermi a rýchlosťou môže spôsobiť škody nielen na majetku a životnom prostredí, ale tiež aj straty na ľudských životoch a v neposlednom rade i ekologické straty, ako je strata veľkej časti lesa, chránených porastov a bylín a úhyn chránených živočíchov.
A preto v prípadoch dlhotrvajúceho sucha , zvýšeného výskytu požiarov a vysokého požiarneho nebezpečenstva v lesoch, vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € , resp. v blokovom konaní do výšky 100 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.
Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve, pričom v niektorých prípadoch ho aj zakazujú! V prípade vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je akékoľvek spaľovanie na voľnom priestranstve prísne zakázané!

Preto chceme touto cestou upozorniť na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve povinná dodržiavať a to najmä:
 sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania
 ukladať horľavé látky do upravených hromád tak aby neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie
 zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa (vodu, lopaty a iné pomôcky a náradie)
 vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania
 po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a preventívne kontrolovať okolie po určitý čas

V prípade vzniku požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar všetkými dostupnými prostriedkami alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia sa. Hlavne požiar, ktorý vznikne v ťažko prístupnom teréne, t.j. kopcovitom a členitom, sa za veterného počasia veľmi rýchlo môže rozšíriť na veľkú plochu a vlastnými prostriedkami ho už nie je možné uhasiť. V takomto prípade je potrebné okamžite volať linku Hasičského a záchranného zboru 150, prípadne linku tiesňového volania 112 .

Príloha


 

Blahoželanie

Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čaro, krásu, duchaplnosť i zmyselnosť.
Bez Vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky.
Ste jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo žena krásnym pôvabom.

Milé ženy.
Pri príležitosti Vášho krásneho sviatku Vám želám, predovšetkým dobré a pevné zdravie.
Aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch vášho života, mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku.
Aby vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom vašom kroku.
Buďte aj naďalej šťastné, vnášajte teplo do svojich rodín, rozdávajte lásku a šťastný žiarivý úsmev.
Zároveň Vám ďakujeme za celoročnú podporu a prajeme Vám pekný Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej lásky a úcty.

To všetko vám praje starostka obce.


 

V piatok 9. marca, v čase 17,00 - 17,20 hod. sa uskutoční, zber papiera na parkovisku pred Obecným úradom.

Papier je potrebné zviazať do balíka, kartón sa neberie !!!

VV, s.r.o.


 

Pozvánka
na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

termín: 2.3.2018, o 18,00 hod.
miesto konania: zasadačka Obecného úradu Dolná Trnávka

Príloha


 

Dobrý deň.

Dnes, dňa 22.2 2018 do našej obce v čase od 14:00-18:00 zavítajú pracovníci Slovák Telekomu z dôvodu pokrytia novej sieti (vysoko-rychlostného internetu na optickej rýchlosti a Magio televízie 5 generácie).
Neváhajte a využite bezplatnú inštaláciu, pre viac informácií kontaktujte predajcov na tel. čísle : 0904882732, 0902429878


 

Milí občania.

Čitatelia portálu Žiar24 v špeciálnom hlasovaní rozhodujú o najsympatickejšej dedinke v okrese Žiar nad Hronom.

A v hre je aj NAŠA obec.

Najobľúbenejšie obce dostanú po hlasovaní priestor na webeŽiar24.

Nejde o žiadnu platenú službu. Všetko je zadarmo a cieľom je nájsť a ukázať to krásne, čo dedinky ukrývajú.

Hlasovať sa dá jednoducho, kliknutím na vybranú obec v tomto článku: Veľký súboj dedín Žiarskeho okresu: Dajte hlas tej najsympatickejšej!

Šancu posunúť obec do finále zvýšite zdieľaním článku na sociálnych sieťach či preposlaním priateľom a známym.

Tak, poďme a spoločne sa "preklikajme" do finále :)


 

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat 2018

Príloha


 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje hlavne starších ľudí, aby si dávali pozor na podvodníkov.

Príloha


 

POZVANIE PRE VŠETKÝCH

DOLNOTRNAVSKÁ VESELICA V MASKÁCH A KROJOCH PRE VŠETKÝCH
10.februára 2018
16,30 hod. sála Kultúrny dom
PROGRAM:
Detský karneval, predstavenie všetkých aj dospelých masiek, sútažia dospelácke masky a deti, spievame s harmonikou a ak zaspievame aj gazdovia dajú ochutnať čo ste doniesli a my pripravili....a tancujeme v maskách do rána....
s Adamom 


 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

V prípade, že nastali zmeny v roku 2017, t. j. kupovali ste, predávali, darovali alebo ste boli obdarovaný nehnuteľnosťou je potrebné do 31.1.2018 na obecnom úrade Dolná Trnávka podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Zároveň oznamujeme, že je potrebné oznámiť na obecnom úrade aj zmenu v počte psov v domácnosti.


 

Nájomné zmluvy za hrobové miesta

Touto cestou žiadame občanov, ktorí majú podpísané nájomné zmluvy na hrobové miesta v obci Dolná Trnávka, aby si prekontrolovali správnosť osobných údajov na zmluve. Tieto zmluvy boli podpísané v roku 2008 a je predpoklad, že v osobných údajoch za nájomcu nastali za 10 ročné obdobie zmeny. Tieto zmeny osobných údajov je potrebné oznámiť na obecný úrad Dolná Trnávka, nakoľko sa budú podpisovať nové nájomné zmluvy na hrobové miesta. O postupe nahlasovania údajov a podpisovania zmlúv Vás budeme informovať.


 

Výplata za nájom pôdy

Ing. Michalík a Lívia Šabíková oznamujú, že v stredu 31.1.2018 v čase od 14,30 hod. do 16,30 hod. sa bude v Kultúrnom dome Dolná Trnávka vyplácať nájom za pôdu.


 

T L A Č I V O

Darujte 2% z dane z príjmu za rok 2017

Príloha


 

Darujte 2% z dane z príjmu za rok 2017

Príloha


 

SD Coop Jednota oznamuje občanom obce Dolná Trnávka, že dnes 16.1.2018 bude predajňa otvorená do 12,30 hod.


 

Spoločnosť Slovak Telekom a.s. oznamuje občanom obce Dolná Trnávka, že po spustení novej technológie bude možné využívať VDSL Internet.

Bližšie informácie poskytne:
Slovak Telekom, a.s.
Marián Majtán
Technik koordin.a správy sietí a služieb / NW And Serv.Maint.And Coordin.Technician

Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Pracovisko: Pod Donátom 1, 965 01 Žiar nad Hronom
+421456790942 (Tel)
+421903451344 (Mobil)

E-mail : marian.majtan@telekom.sk
C-Peak : https://c-peak.telekom.sk/u/marian.majtan@telekom.sk
http://www.telekom.sk


 

Vážení občania.

V stredu 10.1.2018 v čase od 8,00 - 16,00 hod.

si môžete prísť prevziať žetóny a uhradiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu
na rok 2018.


Poplatok za komunálny odpad na rok ostáva bez zmeny, to znamená 16,00 € na osobu v domácnosti.


 

Pozvanie na 17. ročník turisticko-poznávacieho zájazdu na počesť Jozefa Dekýša, ktorý sa koná v dňoch 6.9.2018 - 9.9.2018

Demänovská dolina - Chopok - Repiská

Príloha


 

Pozvanie na stolnotenisový turnaj o Pohár starostky obce Dolná Trnávka, ktorý sa uskutoční 13.1.2018

Príloha


 

Príloha


 

Vysoká spotreba vody z obecného vodovodu.

Vážení spoluobčania, vzhľadom na horúci týždeň, ktorý máme pomaly za sebou a ešte jeden nás čaká, Vás všetkých prosíme o racionálne využívanie obecnej vody. Evidujeme vysokú spotrebu vody!!! Touto cestou Vás žiadame o zrušenie aj nočného polievania z obecného vodojemu. Prepnite si na vodu zo studne. Zároveň žiadame, nenapúšťajte bazény. Máme pred sebou víkend, ktorý je o to viac náročný na spotrebu vody.

Ďakujem za porozumenie a dodržiavanie týchto úsporných opatrení. 

Vážení spoluobčania.


Oznamujeme Vám, že v dňoch 4. - 5.8.2017 Vás navštívia poslanci obecného zastupiteľstva Dolná Trnávka za účelom odpisu spotreby vody vo vašej domácnosti.

Touto cestou ďakujeme za spoluprácu a umožnenie prístupu do vašich domácnosti.


S úctou.


Voznica - Dolná Trnávka 4:1

Pozrite si výsledky II. kola.


Obecné slávnosti v Dolnej Trnávke 2.7.2017

Boli pridané fotografie z exhibičného futbalového zápasu


Obecné slávnosti v Dolnej Trnávke 2.7.2017

Pozrite si
fotografie z kultúrného domu
fotografie z parku
video z kostola
video z exhibičného zápasu
fotografie zo slávnostnej Svätej omše
fotografie z exhibičného futbalového zápasu


Skúška detí
na vystúpenie v rámci Obecných slávností.

Pozrite si fotografie.


Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike 2017
V dňoch 22. 23.6.2017 prechádzali cez Dolnú Trnávku cyklisti v rámci časoviek majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike.

Prečítajte si celý článok a pozrite si fotografie.


Agape 11.6.2017

Pozrite si fotografie.


Program 16. ročníka zájazdu na počesť Jozefa Dekýša
Roháče - Kvačianska dolina - Prosiecka dolina - Oravice ktorý sa koná v dňoch 27.08.2017 – 29.08.2017 ...

Prečítajte program zájazdu vo formáte DOC.


Repište - Dolná Trnávka 11:1

Pozrite si správu o stretnutí a výsledky XXIV. kola.


Deň matiek 16.5.2017
Dňa 16.5.2017 v sále Kultúrneho domu sme si spoločne uctili naše mamy ...

Prečítajte si celý článok a pozrite si fotografie.


Žiar 24 - 07.05.2017
Partia pátra po minulosti obce pri Žiari: Našli pravdu o tom, v čom sa obyvatelia roky mýlili ...

Prečítajte si celý článok.


Žiar 24 - 03.05.2017
Máj v dedinke pri Žiari: Na prvý pohľad obyčajný, keď sa ale pozriete bližšie...

Prečítajte si celý článok.


Stavanie mája - 29.4.2017

Pozrite si fotografie.


Občianske združenie Rak v Dolnej Trnávke

Správa o činnosti v roku 2016

Plán činnosti v roku 2017


Fašiangové posedenie klubu Včielka 15.2.2017
Klub Včielka sa stretáva pravidelne v stredu, kde si zameriava na rôzne ručné práce, ale tiež aj stretnutia ...

Prečítajte si celý článok a pozrite si fotografie


Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
sa opätovne obracia na občanov s upozornením "PONÁHĽAJTE SA DOMOV RADŠEJ POMALY".

V Banskobystrickom kraji z pohľadu dopravnej nehodovosti možno január 2017 považovať za tragický. Až 7 osôb (prevažne vodičov) sa už nevrátilo domov k svojim blízkym, pretože ich život vyhasol následkom dopravnej nehody.

  Vodiči, zamyslite sa preto:
 • Dodržiavate maximálnu povolenú rýchlosť?
 • Prispôsobujete jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky?
 • Nepožívate pred jazdou alebo počas jazdy alkoholické nápoje? Ani príležitostne?
 • Neriskujete pri predbiehaní? Neprehľadné úseky sú najrizikovejšie.
 • Používate bezpečnostné pásy?
 • Telefonujete za volantom? Ak áno, používate súpravu handsfree ("voľné ruky")?
 • Nepreceňujete niekedy svoje schopnosti?
 • Spomalíte, keď na vozovke vidíte pohybovať sa chodcov a cyklistov?
 • Správate sa na ceste zodpovedne a ohľaduplne?

Zamyslite sa nad svojím správaním v cestnej premávke, pretože len zodpovedným prístupom a dodržiavaním dopravných predpisov môžete predísť vážnym dopravných nehodám a vrátiť sa v bezpečí domov.

Nezabúdajte, Váš život a zdravie je to najcennejšie čo máte.

Zvýšte pozornosť a pozrite si nasledovnú prezentáciu.


Občianske združenie Rak v Dolnej Trnávke
ďakuje všetkým, ktorí nám poskytli 2 % zo svojich daní, alebo nás inak podporili v roku 2016.
Nenechajte 2% z vašich daní prepadnúť a podieľajte sa spolu s nami na zvyšovaní kvality života v obci.

Podrobnosti nájdete na Zo života v obci/Rak


Spravodaj obce
Vyšlo druhé číslo Spravodaja obce Dolná Trnávka.

Prečítajte si Spravodaj vo formáte PDF.


Rekonštrukcia kultúrneho domu
V januári sa začala rekonštrukcia kultúrneho domu. Pozrite si fotografie, ktoré budeme priebežne doplňovať s postupom prác.

Pozrite si fotografie.


Stolnotenisový turnaj "O pohár starostu obce"
V sobotu 7.1.2017 sa v sále kultúrneho domu uskutočnil tradičný stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo štrnásť mužov a šesť žien ...

Prečítajte si celý článok a pozite si výsledky.


Koledovanie Dobrej Noviny 2016 - 6.1.2017
Počas Vianočného obdobia sa deti, mládež a rodičia z našej dediny rozhodli zapojiť k celoslovenskému Koledovaniu Dobrej Noviny ...

Prečítajte si celý článok a pozrite si fotografie.


Silvester 31.12.2016

Pozrite si fotografie.


Kalendár 2017

Pozrite si termíny vývozu zmesového odpadu a separovaných zložiek.


Stretnutie s Mikulášom 5.12.2016

Pozrite si fotografie.


Vážení občania,
predkladáme Vám myšlienku nového bývania v časti pozemku "Škola" v obci Dolná Trnávka. Ide o štúdiu bytového domu so spoločným parkovaním. Vaše názory a postrehy radi uvítame.

Pozrite si
Situácia
Pôdorys - 1.izbové byty
Pôdorys prízemia
Pôdorys poschodia


Ako vybaviť
V záložke Obecný úrad bola zriadená nová skupina Ako vybaviť, ktorá vám pomôže vybaviť "papierovanie" v oblastiach Životné prostredie, Stavebná časť, Dane a poplatky, Odpadové hospodárstvo a Voda.
Metriály budú priebežne dopĺňané.


Staršie správy

 
 
TOPlist