Poukázanie 2% z dane z príjmu

Občianske združenie RAK v Dolnej Trnávke ďakuje všetkým, ktorí nám poskytli 2% zo svojich daní, alebo nás inak podporili v roku 2016.

Nenechajte 2% z vašich daní prepadnúť a podieľajte sa spolu s nami na zvyšovaní kvality života v obci.


Kto má záujem o poukázanie 2% z dane z príjmu Občianskemu združeniu RAK sú mu k dispozícii nasledovné údaje:

 • Názov: Občianske združenie Život ženy
 • Sídlo: ul. SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Forma: Občianske združenie
 • IČO: 42005671

Občianske združenie Život ženy podaruje získané finančné prostriedky Občianskemu združeniu RAK na základe darovacej zmluvy, ktorá je už podpísaná.

Do vyhlásenia na 2% z dane, prosím, uveďte súhlas so zaslaním Vašich osobných údajov, aby sme presne vedeli zistiť koľko finančných prostriedkov získalo OZ RAK.Čo pre to musíte urobiť?

 • Ak ste zamestnanec,
  ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016 doručte svojmu zamestnávateľovi žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  1. vyhlásenie, že suma zodpovedajúca 2% Vami zaplatenej dane, ktorá v číselnom vyjadrení nesmie byť nižšia ako 3,30 €, sa má poukázať občianskemu združeniu Život ženy
  2. potvrdenie od zamestnávateľa (ktorý Vám vykonal ročné zúčtovanie), že Vám bola za rok 2016 zrazená daň. K uvedenému termínu však nesmiete mať nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby!
 • Ak ste fyzická osoba,
  ktorá za rok 2016 podáva daňové priznanie. Do 31.03.2017 podáte daňové priznanie a uhradíte daň z príjmov miestne príslušnému daňovému úradu / podľa adresy trvalého bydliska /. Súčasťou daňového priznania je aj vyhlásenie o poukázaním 2% dane. Poukázaná suma je najmenej 3,30 € a má byť poukázaná zaregistrovanému prijímateľovi - Občianske združenie Život ženy, ul. SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 42005671
 • Ak ste právnická osoba.
  Do 31.03.2017 podáte daňové priznanie a uhradíte daň z príjmov. Súčasťou daňového priznania je vyhlásenie o poukázaní 1% dane. Poukázaná suma je najmenej 8,00 € pre jedného prijímateľa a má byť poukázaná zaregistrovanému prijímateľovi – Život ženy, ul. SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 42005671
 • K uvedenému termínu však nesmiete mať nedoplatok na dani z príjmov fyzickej, resp. právnickej osoby!

  Tlačivá pre mzdovú učtáreň sú k dispozícii na Obecnom úrade od februára 2017, alebo tu   


  Stanovy združenia  

   
   
  TOPlist