Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu
a separovaných zložiek - rok 2017

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
Január 2017
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Február 2017
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Marec 2017
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Apríl 2017
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Máj 2017
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Jún 2017
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Júl 2017
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2017
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2017
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Október 2017
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2017
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
December 2017
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kalendár vo formáte PDF


ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
zber zo zberných nádob a vriec určených všeobecne záväzným nariadení obcev
PLASTY
zber plastov v plastových vreciach z pred rodinných domov
TETRAPAKY
zber tetrapakov v plastových vreciach z pred rodinných domov
KOVOVÉ OBALY
zber kovových obalov z pred rodiných domov
PAPIER
zber papiera v plastových vreciach z pred rodinných domov
ELEKTROODPAD a NEBEZPEČNÝ ODPAD
zber z pred rodinných domov, šatstvo vo vreciach
BIO – zelený odpad zo záhrad – MALÉ ČASTI !!!
4 x VKK pristavené v obci
SKLO
zber skla VKK 4 x ročne

Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. v spolupráci s obcou Dolná Trnávka
pre Vás zriadili
B E Z P L A T N Ú  Z E L E N Ú  L I N K U,

ktorej cieľom je pomôcť pri riešení problémov vznikajúcich pri nakladaní s odpadom. Na číslo 0800 500 080 je možné dovolať sa zadarmo zo všetkých sietí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 18.00 hod. Tešíme sa na Vaše otázky, pripomienky, ale aj sťažnosti, vďaka ktorým sa naše služby pre Vás môžu zlepšovať.

Pýtajte sa ...
... ak neviete, kam uložiť objemný odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky alebo akýkoľvek ďalší odpad...
... ak chcete vedieť, ako správne separovať (čo patrí medzi plasty, papier, sklo, kovy, bioodpad a čo nie)...
... ak chcete vedieť, kedy a ako sa zbiera komunálny odpad alebo separované zložky vo Vašej obci...

Sťažujte sa...
...ak Vám nevyviezli zbernú nádobu v určenom termíne...
....ak pri vysýpaní odpadu zo zbernej nádoby došlo k jej poškodeniu...
...ak Vám po vysypaní odpadu nevrátili nádobu na miesto, z ktorého ju vzali...

Nahláste nám...
...ak viete o čiernej skládke, prípadne o jej pôvodcoch...

 
 
TOPlist